Poniżej stanowisko ZOSP RP - organizatora Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” edycja 2020.

http://www.zosprp.pl/?q=content/stanowisko-zosp-rp-organizatora-ogolnopolskiego-turnieju-wiedzy-pozarniczej-mlodziez-zapobie

Nocleg 30 zł/os

Śniadanie 15 zł/os

Obiad 16 zł/os

Kolacja 15 zł/os

Spotkanie integracyjne 35 zł/os