Poniżej stanowisko ZOSP RP - organizatora Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” edycja 2020.

http://www.zosprp.pl/?q=content/stanowisko-zosp-rp-organizatora-ogolnopolskiego-turnieju-wiedzy-pozarniczej-mlodziez-zapobie