Mając na uwadze programowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zwracamy się do Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP o przeprowadzenie w Waszych gminach Ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Zapobiegajmy pożarom".

Termin rozstrzygnięcia konkursu na szczeblu gminnym - do 15 października 2018 r. Prace do KP PSP w Żninie dostarczyć do końca października 2018r.

Oceny prac na szczeblu powiatowym dokona komisja w dniu 6 listopada 2018r. o godz. 9:00 a wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 13 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

W dniu 25 sierpnia 2018 roku na strzelnicy LOK Gąsawa w Godawach odbyły się Powiatowe zawody strzeleckie drużyn OSP i PSP z Powiatu Żnińskiego, w których uczestniczyły 3 osobowe drużyny z:

  • Gminy Barcin
  • Gminy Gąsawa
  • Gminy Łabiszyn
  • Gminy Rogowo
  • Gminy Żnin
  • KP PSP Żnin

Uczestnicy zawodów

Strzelanie odbyło się z kbks 13 strzałów w tym ocenianych 10 strzałów oraz z pistoletu Margonin 8 strzałów w tym ocenianych 5 strzałów.

Sędzią głównym, odpowiedzialnym za bezpieczny przebieg zawodów był prezes LOK w Gąsawie Andrzej Lipiński.

Wyniki poszczególnych drużyn przedstawiają się następująco:

Drużynowo

I miejsce KP PSP Żnin - 498 pkt.

II miejsce Gmina Żnin - 495 pkt.

III miejsce Gmina Łabiszyn - 488 pkt.

IV miejsce Gmina Gąsawa - 476 pkt.

V miejsce Gmina Barcin - 311 pkt.

VI miejsce Gmina Rogowo - 285 pkt.

Strzelający zawodnicy

Indywidualnie:

I miejsce Szymanowski Leszek - Łabiszyn - 187 pkt.

II miejsce Stosik Zenon - Łabiszyn - 180 pkt.

III miejsce Szary Radosław - Gąsawa - 176 pkt.

IV miejsce Musiał Paweł - KP PSP Żnin - 172 pkt.

V miejsce Orzechowski Jarosław - Żnin - 170 pkt.

Zdobywca I miejsca

Trójka najlepszych zawodników będzie reprezentowała nasz powiat na zawodach wojewódzkich.