Mając na uwadze programowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zwracamy się do Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP o przeprowadzenie w Waszych gminach Ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Zapobiegajmy pożarom".

Termin rozstrzygnięcia konkursu na szczeblu gminnym - do 15 października 2018 r. Prace do KP PSP w Żninie dostarczyć do końca października 2018r.

Oceny prac na szczeblu powiatowym dokona komisja w dniu 6 listopada 2018r. o godz. 9:00 a wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 13 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.