MIEJSCE I TERMIN

Turniej odbędzie się w dniach 6-7.04.2019r. w Gąsawie i Rogowie pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie

ORGANIZATOR

Organizatorem Turnieju są:

 1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu, woj. kujawsko- pomorskie
 2. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żninie
 3. Starosta Żniński
 4. Wójt Gminy Gąsawa
 5. Samorządy Gminne Powiatu Żnińskiego

BIURO ORGANIZACYJNE

 1. Prezes ZOP ZOSP RP w Żninie Druh Bogdan Makowski tel. 692 625 110
 2. Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Żninie Druh Grzegorz Rutkowski tel. 602 535 256
 3. Zgłoszenia: Druh Artur Pliszkowski tel. 531 060 127 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MIEJSCE ROZGRYWEK

 1. Miejscem rozgrywek jest Hala Sportowa w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 oraz Hala Sportowa w Rogowie przy ul. Szkolnej 7.
 2. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn Turniej rozgrywany będzie:

- w ciągu jednego dnia (6.04.2019 – sobota) - przy ilości do 10 zgłoszonych drużyn;

- w ciągu dwóch dni (6-7.04.2019 –sobota, niedziela) - przy ilości powyżej 10 drużyn.

 1. Mecze rozpoczynać się będą o godzinie 9:00.
 2. Organizator dopuszcza przyjazd drużyn w piątek (5.04.2019) w godzinach popołudniowych.

Zgłoszenia drużyn należy dokonywać na załączonym druku najpóźniej do 22 marca 2019.

NAGRODY

 1. Puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP za zajęcie I miejsca.
 2. Puchar Starosty Żnińskiego za zajęcie II miejsca.
 3. Puchar Wójta Gminy Gąsawa za zajęcie III miejsca.
 4. Puchar „fair – play” Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Żninie.
 5. Puchar dla najlepszego piłkarza turnieju.
 6. Puchar dla najlepszego strzelca Turnieju.
 7. Puchar dla najlepszego bramkarza Turnieju.
 8. Okolicznościowa pamiątka od IV miejsca w dół.
 9. Dyplomy dla wszystkich uczestników Turnieju.

KOSZTY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PONOSZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW

Organizatorzy proszą o podanie do dnia 22 marca 2019 r. szczegółowego zamówienia dla uczestników.

„Wpisowe” 200 zł od drużyny.

Nocleg 40 zł/ osoby

Śniadanie 15 zł

Obiad 16 zł

Kolacja 15 zł

Kolacja biesiadna 40 zł/osoby

 

UBEZPIECZENIE

Obowiązek ubezpieczenia zawodników ciąży na uczestnikach Turnieju.

 

OBSŁUGA MEDYCZNA

Organizator zapewnia obsługę medyczną dla zawodników podczas całego Turnieju.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach Turnieju organizator planuje spotkanie integracyjne zaproszonych gości,

władz samorządowych i zawodników 6 kwietnia 2019 roku o godz. 19.00.

 1. Mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi

przepisami piłki halowej.

 1. Wszelkie sprawy sporne, których nie opisuje regulamin, rozstrzygane są zgodnie z

przepisami PZPN.

 1. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi osoby uprawiające rekreację ruchową winny

posiadać ważne badania lekarskie potwierdzające możliwość udziału w rozgrywkach.

 1. W przypadku braku odpowiednich badań lekarskich, każdy zawodnik biorący udział w

rozgrywkach ponosi za siebie odpowiedzialność.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania

go podczas rozgrywek.

 

WYCIĄG z REGULAMINU TURNIEJU

 

„Prawo udziału w turnieju mają drużyny OSP reprezentujące Oddziały Wojewódzkie ZOSP RP oraz zwycięzca poprzedniego turnieju. Każde Województwo może reprezentować tylko jedna drużyna – organizator ma prawo dopuścić inne drużyny jeśli wynika to z potrzeb organizacyjnych turnieju.”

W turnieju prawo gry mają zawodnicy niezrzeszeni w klubach sportowych (organizator dopuszcza udział zawodników grających na poziomie IV ligi i niższych, którzy są członkami OSP i posiadają legitymację OSP).

 Zgłoszenie winno być dokonane na załączonym druku zgłoszenia stanowiącym załącznik do regulaminu lub komunikatu organizacyjnego wraz z podpisem i pieczątką osoby upoważnionej tj. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP (Prezes ZOW ZOSP RP lub Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP).

Komitet Organizacyjny

X Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych

o PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP

 

 

ZGŁOSZENIE

do Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej

Ochotniczych Straży Pożarnych

o PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP

Nazwa drużyny:

 

 

Imię i nazwisko osoby obsługi:

 

Imię i nazwisko osoby obsługi:

 

 

Dane osoby do kontaktów organizacyjnych

Imię i nazwisko:

 

Numer telefonu:

 

e-mail:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko zawodnika

Data urodzenia

Nr dowodu tożsamości

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                        .....................................................................

                                                                                                                          (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)